این وبلاگ را چگونه را ارزیابی می کنید؟
(35.33%) 53
بسیار عالی
(7.333%) 11
خیلی خوب
(3.333%) 5
خوب
(4%) 6
متوسط
(4%) 6
ضعیف
(46%) 69
بسیار ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 150